Lambda(PHP)

API Gateway

API GatewayからLambda(PHP)を呼び出す

API GatewayからLambda(PHP)を呼び出す 前提 項目 バージョン OS Ubuntu 20.04.4 LTS PHP PHP 7.4.3-4ubuntu2.17 (cli) (built: Jan 10 2023 15:3...
EventBridge

Amazon EventBridgeからLambda(PHP)を呼び出す

Amazon EventBridgeからLambda(PHP)を呼び出す 前提 項目 バージョン OS Ubuntu 20.04.4 LTS PHP PHP 7.4.3-4ubuntu2.17 (cli) (built: Jan 10 20...
Lambda(PHP)

Lambda(PHP)をbref localコマンドでローカル実行する

Lambda(PHP)をbref localコマンドでローカル実行する 前提 項目 バージョン OS Ubuntu 20.04.4 LTS PHP PHP 7.4.3-4ubuntu2.17 (cli) (built: Jan 10 202...
Lambda(PHP)

Lambda(PHP)とSNSでE-mailを送る方法

Lambda(PHP)とSNSでE-mailを送る方法 前提 項目 バージョン OS Ubuntu 20.04.4 LTS PHP PHP 7.4.3-4ubuntu2.17 (cli) (built: Jan 10 2023 15:37:...
Lambda(PHP)

Lambda(PHP)とSESでE-mailを送る方法

Lambda(PHP)とSESでE-mailを送る方法 前提 項目 バージョン OS Ubuntu 20.04.4 LTS PHP PHP 7.4.3-4ubuntu2.17 (cli) (built: Jan 10 2023 15:37:...
Lambda(PHP)

Lambda(PHP)からS3にPUTする方法

Lambda(PHP)からS3にPUTする方法 前提 項目 バージョン OS Ubuntu 20.04.4 LTS PHP PHP 7.4.3-4ubuntu2.17 (cli) (built: Jan 10 2023 15:37:44) ...
Lambda(PHP)

Lambda(PHP)からSecrets Managerにアクセスする方法

Lambda(PHP)からSecrets Managerにアクセスする方法 前提 項目 バージョン OS Ubuntu 20.04.4 LTS PHP PHP 7.4.3-4ubuntu2.17 (cli) (built: Jan 10 2...
Lambda(PHP)

Lambda(PHP)を作成する方法

Lambda(PHP)を作成する方法 前提 項目 バージョン OS Ubuntu 20.04.4 LTS PHP PHP 7.4.3-4ubuntu2.17 (cli) (built: Jan 10 2023 15:37:44) ( NTS...